Savadhan's Blog


तारणहार

तारणहार हॆ विश्वाचॆ । मनुजा वाटॆ भजावॆ वाचॆ ॥

करत सॆवा दीनदुबळ्यांची। अमर तॆ झालॆ संत पदासी ॥1

दमन हॆ करती षड्रीपुंचॆ । संहार करी तॆ दुर्जनांचॆ ॥

पालन करती सज्जनांचॆ । तारणहार हॆ विश्वाचॆ ॥2

Advertisements