Savadhan's Blog


अनंताकडून अनंताकडे–!

अनंताकडून अनंताकडे–!
अनंताकडून अनंताकडे
प्रवास माझा चालू आहे !
विश्वाच्या या अनंतसागरी,
अवतरलो मी या अवनीवरी,
कुठून आलो, कसले प्रयोजन?
कोण मी अन कोण ? हे गुंजन !
केव्हापासून सल हा मानसी
प्रश्न न उलगडे अनंतराशी,
कसला अहम् अन् कुठे तो आत्मा ?
नेणिवे पल्याड वसे अंतरात्मा !
सुक्ष्मात सूक्ष्म,पिंडी ते ब्रह्मांडी,
श्वासात उच्छ्वास, कुडीतकुडी,
विश्वात भरला असे विश्वंभर,
मी कोण,कुठला,कसा–पडला विसर !
अनंताकडून अनंताकडे,
प्रवास माझा चालू आहे !!
दि.१-६-२०००

Advertisements
अनंताकडून अनंताकडे–! वर टिप्पण्या बंद

सुरक्षा-आभाळातल्या विजेपासून

ही कविता वाचण्यापूर्वी , हा लेख अवश्य वाचा.

“छावा हा सिंहाचा” नियम शिकवतॊ सुरक्षॆचा !


सिंहाचा हा छावा, हॊता शूर आणि धीराचा !
सगळीकडॆ फिरुन माहिती गॊळा करायचा !!
नाव त्याचॆ राणा, करतॊ नियमांची गर्जना !
बाबांनॊ ! आभाळातल्या वीजॆपासून असॆल हवी सुरक्षा,
नियम साधॆ जाणा आणि पाळा,हीच करतॊ अपॆक्षा !
वीज कडाडली ढगात,गोळा उठला पोटात,
धडा–ड धुम–म–, आवाज घुमला परिसरात.
वीजॆपासून हवी सुरक्षा ! राणाची गर्जना !
करतॊ नियमांची उद्-घॊषणा !नियमांची उद्-घॊषणा !
पावसाळी हवामानात , काळॆकाळॆ ढग आभाळात !
चमचमाट वीजांचा, धडाऽडधुमऽगडगडाट ढगांचा !!
वातावरण हॆ धॊक्याचॆ, कायम ध्यानात ठॆवायचॆ !
सुरक्षॆसाठी मॊठ्या इमारतीत पळायचॆ.
जा तॆव्हा घरात किंवा शाळॆत,वा मॊठ्या इमारतीत;
नका थांबू बाहॆर पावसात, नका थांबू बाहॆर पावसात.
कडाडणाऱ्या वीजॆ पासून, असॆल हवी सुरक्षा !
ध्यानात ठॆवा,नियम पहिला हा पाळायचा !
दूर रहा नळ, खिडक्या आणि विद्युत उपकरणापासून,
नका वापरू टॆलीफॊन,कडाडणाऱ्या वीजॆ पासून,
असॆल हवी सुरक्षा ! ध्यानात ठॆवा,नियम दुसरा हा पाळायचा !
हे ही ठेवा ध्यानात ,बस वा मोटारीत,
तुम्ही असता सुरक्षित, खिडक्या दारे बंद करुन
बसून रहा हो स्वस्थ चित्त ! हो स्वस्थ चित्त !
असतात असुरक्षित आणि धॊकदायक
उघडीवाहनॆ,ट्रॅक्टर,सायकली व मॊटरबाईक
कडाडणाऱ्या वीजॆ पासून, असॆल हवी सुरक्षा !
ध्यानात हॆ ही ठॆवा,नियम तिसरा पाळायचा !
कडाडणाऱ्या वीजॆ पासून,असॆल हवी सुरक्षा !
वीज चमकताच जर ३० सॆकंदात ,
ऎकू आला वीजांचा गडगडाट
ताबडतॊब जा शाळॆत वा जा घरात .
शॆवटी ऎकलॆल्या वीज-गडगडाटानंतर
बसा कि हॊ ३०मिनिटॆ स्वस्थ जरा घरात.
३०-३०चा नियम हा पक्का ठॆवा ध्यानात.
ऎकता वीजांचा गडगडाट, जा शाळॆत वा घरात.
कडाडणाऱ्या वीजॆ पासून,असॆल हवी सुरक्षा !
धडाडधुम विजांचा कडकडाट,ढगांचा गडगडाट,
पोहण्यात दंग तुम्ही तळ्यात वा सागरात,
कडाडणार्‍या वीजेपासून असेल हवी सुरक्षा,
पोहणे लगी थांबवा, किनार्‍यावर परता,
जा तेव्हा घरात वा मोठ्या इमारतीत,
नका करू हयगय, या नियमांच्या पालनात.
असेल हवी सुरक्षा, खेळ लगेच थांबवा,
नका करू घॊळका, नका जाऊ राहुटीत,
झाडापासून ही दूरच असा, हो दूरच बसा,
असेल हवी सुरक्षा ! एकमेकापासून दूरदूरच बसा,
नियम हे पालनात, हयगय करू नका !!


अधिक माहितीसाठी हा दुवा पहा http://www.lightningsafety.noaa.gov

मराठीप्रेमींसाठी

मातृभाषेतून शिक्षण द्यावे असे अनेक विद्वानांनी कंठशोष करूनही महाराष्ट्रात मराठीभाषेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. त्या साठी सलिल कुलकर्णी सारखे दिःग्गज जिवाचे रान उठवत आहेत. कौशल इनामदारासारखे संगीताच्या माध्यमातून मराठी अभिमान गीताद्वारे मराठीचा झेंडा जगभर फडकवत आहेत.माझी मराठी माय-माता सर्वतोमुखी आनंदाने विराजमान होइल.तिची सतत आठवण रहावी म्हणून हे शब्ददान!

मराठी असे शारदा मायमाता IIधृII

तियेची कसे दाखवू मी महत्ता;

शब्दांचेमुळे त्या अक्षरा महंता,

जियेचि असे देववाणीच माता —II१II-मराठी—

प्रयासे लिहावे, विज्ञाने भरावे,

मरावे परी माय स्मरीत जावे,

मराठी लिहावे,मराठी वदावे,

विवेके करावी जगामाजि माता;—II२II-मराठी…..

मराठी लिपी जाण सोपी असे रे,

जराशा प्रयासे पचोनीं पडे रे,

क काठी,व वाटी,ग गोटी लिहीता,

जराशा सरावे प्रसन्न हो माता;–II३II… मराठी….

सदा सर्वदा शुद्ध बोलू मराठी,

प्रयासे सदा शुद्ध लिहू मराठी,

वदे तो मराठी, मराठी लिहीता

मराठी असे आमची मायमाता,II४II.—मराठी —

०४.०१.१०पुणे